Stichting Noordgedacht

De stichting heeft tot doel kennis
over Noord-Nederland en haar (cultuur-)
geschiedenis te verspreiden, het initieren en ondersteunen van projecten die te maken hebben met de leefbaarheid van Noord-Nederkand en projecten waarbij inwoners van Noord-Nederland hun verhaal, kunst of vakmanschap over kunnen brengen.

 

Producties

Producties Geschiedenis is voor de stichting een terugkerend thema. In 'Verborgen Verhalen' vertellen Groningers over het dagelijks leven in de jaren '30 tot '60 van de vorige eeuw. De interviews zijn veelal in het Gronings en worden gecombineerd met unieke archiefbeelden. Soms gaan cultuur en geschiedenis samen zoals bij de documentaire 'Ede Staal, Credo - zien bestoan'. In de film wordt de Groningse cultuur perfect gevat in woord, geluid en beeld en tegelijk geeft het een inkijkje in het leven in Groningen in de jaren '80 van de vorige eeuw. Kunst en cultuur én het overbrengen van vakmanschap zien we terug in 'De hand van de maker'. Een serie portretten van Groningse kunstenaars uit zeer uiteenlopende disciplines.De serie werd gecombineerd met 'De dag van de maker'. Op deze dag kon door het publiek bij alle kunstenaars uit de serie workshops worden gevolgd. Leefbaarheid speelt een grote rol in de serie ''t Kon minder' met Alina Kiers en Frank den Hollander (2010). De serie was bedoeld om minima in Groningen te stimuleren meer gebruik te maken van de voor hen bestaande voorzieningen.

In 'Eem kieken' en de Friese variant 'Ik bin benijd' draait alles om cultuur. Net als in onze andere producties spelen 'gewone' mensen de hoofdrol. Dat geldt ook voor de serie 'Ale doagen fit' waarbij een panel van Groningers sporten uitprobeert. Met 'Echte Groningers' en 'Groeten uit Groningen' is Stichting Noordgedacht een nieuwe weg ingeslagen. Althans het medium is anders: social media. De onderwerpen liggen wel in lijn met eerdere producties: cultuur, natuur en leefbaarheid in Groningen.

Projecten van de stichting zijn in het verleden gesubsidieerd door de overheid en verschillende fondsen.

Subsidienten

VSBfonds
J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Huis van de Groninger Cultuur
Je Maintiendrai Fonds
Stichting Emmaplein Foundation
De Kunstraad
Provincie Groningen
Gemeente Groningen
Gemeente Oldambt
Gemeente Delfzijl
HANNN
NAM Leefbaarheidsfonds
Provincie Fryslân
Herbert Duintjer Fonds
Van Heloma Stichting

Sponsoren

RTV Noord
GasTerra
RWE Cultuurfonds